Dokumenty a smluvní podmínky

Smluvní podnímky

Tyto storno podmínky jsou platné pro apartmány Apartmány Pod lanovkou s.r.o., Hořejší Vrchlabí 363, 543 02 Vrchlabí, Česká republika

1. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednavatelem ubytovacích služeb (=hostem) a ubytovatelem (=Apartmány Pod lanovkou s.r.o.).

2. Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.

3. Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.

4. Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu. Záloha činí 50% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.

5. V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, je ubytovatel povinen nabídnout jiný termín k vyčerpání uhrazené zálohy s platností do konce roku. Zálohové platby jsou nevratné.

6. V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

 Storno podmínky:

1. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 60 dnů před ohlášeným příjezdem.

2. Při zrušení rezervace 59-45 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny pobytu.

3.  Při zrušení rezervace 44-15 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.

4. Při zrušení rezervace 14-2 dny před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 75% z celkové ceny pobytu.

5. Při zrušení rezervace 1 den před příjezdem nebo v den příjezdu bude jako storno poplatek účtováno 100% ceny pobytu.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

Tyto storno podmínky jsou platné jak pro individuální hosty, tak pro skupinové rezervace.

V případě nezaplacené zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 1.9.2018